Chung tay vượt khó

Các chương trình hỗ trợ và chăm lo của Công đoàn cấp trên tại TP HCM đã góp phần động viên và sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp và người lao động đang thực hiện phương án "3 tại chỗ"

Khoác balô lên... rồi chạy

TP HCM vốn ngày đêm nhộn nhịp, bây giờ trở nên vắng lặng. Dịch Covid-19 khiến mọi thứ đảo lộn, hầu như tất cả ngành nghề đều phải làm việc từ xa, song phóng viên chúng tôi chẳng hề chùn chân
  • :
  • :