Tăng lãi suất trên OMO – Kế tiếp là gì?

Việc tăng lãi suất tín phiếu và OMO cũng cho thấy dường như nhà điều hành vẫn chưa muốn sử dụng đến công cụ lãi suất điều hành, trong đó bao gồm trần lãi suất tiền gửi, mà được cho là sẽ có những ảnh hưởng rộng hơn đến toàn bộ nền kinh tế thay vì ...
  • :
  • :