Nghệ An: Quản lý chặt kinh doanh đa cấp

Sở Công Thương Nghệ An vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng thương mại điện tử.
  • :
  • :