Bắt 3 lãnh đạo công ty Công ty CP Quản lý đường sông số 3

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý đường sông số 3 cùng Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty đã lập khống chứng từ, sổ nhật ký phương tiện, nhật ký tuyến, hợp đồng thuê phương tiện, nhân công… nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế ...

Đề xuất sửa luật để bảo vệ rừng Tây Nguyên

Đánh giá nhiều cơ chế, chính sách bảo vệ rừng không còn phù hợp với tình hình thực tế khiến rừng vẫn bị tàn phá, tỉnh Đắk Lắk đề nghị sửa đổi một số điều luật, tăng nguồn đầu tư để bảo vệ rừng Tây Nguyên
  • :
  • :