Hà Nam tập trung xử lý các vi phạm Luật Đê điều

Kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng cho biết, việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy ...
  • :
  • :