Nhiều cổ phiếu tăng mạnh trước thềm phát hành

Trong bối cảnh tiếp cận nguồn vốn khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải xoay sở vốn bằng nhiều cách khác nhau. Thời gian nước rút về cuối năm, thị trường chứng khoán sôi động với các thương vụ phát hành cổ phiếu để huy động vốn kinh doanh, trả nợ.
  • :
  • :