Sắp diễn ra Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU 2021 “EVFTA – Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới”

Trong bối cảnh kinh tế, giao thương toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và các diễn biến phức tạp, khó lường của Covid-19, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU đã chứng kiến sự tăng trưởng khả quan, ngay cả so với thời kỳ ...

Hội thảo khoa học đường Hồ Chí Minh trên biển

Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và TP Hải Phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học "Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" vào ngày 12-10.
  • :
  • :