Du lịch - Ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa

Với những thuận lợi về vị trí địa lý, các danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng, Khánh Hoà xác định ngành Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, do đó việc phát triển du lịch được tỉnh đặc biệt quan tâm và chú trọng. Với những mục tiêu đề ...

Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, tuy nhiên, các hoạt động du lịch ở đây vẫn mang tính chất đơn lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết trong phạm vi nội vùng và liên vùng. Thời gian tới, phát triển du lịch gắn với liên ...

Bất động sản du lịch cần "danh phận"

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp mong muốn có khung pháp lý rõ ràng đối với loại hình bất động sản du lịch bởi đây là phân khúc quan trọng, có nhiều tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, hội nhập quốc tế
  • :
  • :