Phú Quý tuy xa mà gần

Điều đặc biệt là những ngày có mặt ở Phú Quý, chúng tôi luôn nhận được sự chào đón nồng hậu của người dân. Đối với chúng tôi, mỗi ngư dân cũng giống như một người chiến sĩ Cảnh sát biển, luôn mạnh mẽ, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió
  • :
  • :