Ủy thác đầu tư: Khi niềm tin tạo nên giá trị

Mỗi cá nhân, gia đình đều có cách quản lý tài chính và gia sản khác nhau. Tuy nhiên, qua khảo sát có thể thấy đa phần các cá nhân/ gia đình đều tự quản lý, trong khi chỉ một số ít cá nhân sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như Ngân hàng, Công ty chứng ...

Giải ngân vốn đầu tư công: Chậm vì giãn cách xã hội

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm đạt 244,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng ...

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95 - 100%

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định rõ việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực ...

Đầu tư công chậm vì dịch COVID-19

6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không cao; sang tháng 7, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc giải ngân càng gặp khó khăn. Nếu không có giải pháp, đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân mà Chính phủ đề ra (đạt trên ...
  • :
  • :