Hà Nội thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Theo chương trình Tạp chí “Phát triển sản phẩm chủ lực” số phát sóng tháng 09/2022, 8 tháng đầu năm 2022 Hà Nội thu hút 992,3 triệu USD vốn FDI tăng 49,6% so với cùng kì năm trước, xếp thứ 3 cả nước và đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến ...

Kinh tế đầu tư: Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin

Thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu giai đoạn 2026-2030 thu hút đầu tư đạt khoảng 4 tỷ USD, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại hướng đến nền kinh tế chất lượng cao đạt 50 % vào năm 2026 và đạt 100% vào năm 2030. Đà Nẵng đã ban ...

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 6 tháng đầu năm, cả nước giải ngân được gần 28% vốn đầu tư công, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Giải pháp nào để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong nửa cuối ...
  • :
  • :