Mối lo "thâu tóm quyền lực" AI

Các nhà điều hành công nghệ lo rằng khả năng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nằm trong tay quá ít công ty, đem lại quyền lực "kiểm soát quá mức" cho những công ty này.
  • :
  • :