Máy tính so tài với người trên thị trường tài chính

Báo cáo thường niên hơn 400 trang của doanh nghiệp niêm yết năm nay khác và giống năm ngoái ở chỗ nào? Ý kiến của kiểm toán năm nay so với năm ngoái thế nào? Đó là những câu hỏi rất quan trọng với một chuyên gia tài chính, nhưng nếu bạn đặt ra bất ...
  • :
  • :