Hà Nội bố trí hơn 400 ha đất phát triển nhà ở xã hội

Đến năm 2025, Hà Nộisẽ hoàn thành khoảng 1.25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; đến 2030 hoàn thành 2.5 triệu m2. Cộng với nhu cầu hiện nay,TP cần hoàn thành khoảng 6.8 triệu m2. Với nhu cầu lớn như vậy, Hà Nội chủ động dành hơn 400 ha để phát triển nhà ở ...
  • :
  • :