Kỳ vọng bất động sản văn phòng bật tăng

Mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng thị trường bất động sản (BĐS) văn phòng tại Việt Nam đã có tín hiệu hồi phục tích cực khi tổng nguồn cung tăng, thêm vào đó là tình hình hoạt động ổn định, lượng tiêu thụ khả quan.

Giải pháp nào "đặc trị" sốt đất, sốt giá nhà hiện nay?

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản đã phát triển vượt bậc, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững. Đặc biệt, thị trường bất động sản lặp đi lặp lại nhiều đợt sốt đất, nhất là cơn sốt đất xảy ...
  • :
  • :