Sức hút bất động sản Cam Lâm - Khánh Hoà

Định hướng phát triển thành đô thị đẳng cấp quốc tế giúp thị trường bất động sản Cam Lâm (Khánh Hòa) nóng lên. Tuy nhiên, để thị trường bất động sản phát triển bền vững, trở thành "lực đẩy" phát triển kinh tế - xã hội, cần có quy hoạch tốt, mang ...
  • :
  • :