Phụ nữ PVFCCo - Vững vàng qua gian khó

Sáng ngày 20/10, Công đoàn - Ban Nữ công Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức chương trình gặp mặt trực tuyến “Phụ nữ PVFCCo - Vững vàng qua gian khó” nhằm ghi nhận, tôn vinh tinh thần vượt khó qua đại dịch, sự đóng góp của ...
  • :
  • :