Bánh kẹo Hải Hà có thêm một quý 1 báo lỗ

Tương tự cùng kỳ năm trước, CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) tiếp tục giải trình về trường hợp lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong quý 1 năm nay là do ảnh hưởng của dịch Covid nên doanh thu bán hàng giảm.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc

Trải qua hơn 40 năm tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước, Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả. Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, phương hướng cải cách doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày trong ...
  • :
  • :