Tại sao cổ phiếu ngân hàng bị định giá thấp?

Nhìn vào ngành ngân hàng, chúng ta thường thấy chỉ số P/E (giá/thu nhập) thấp bất thường so với các ngành khác ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để hiểu được liệu P/E thấp có cấu thành cho nhận định giá cổ phiếu ngân hàng đang rẻ hay không, đòi hỏi ...
  • :
  • :