Chung tay khẳng định thương hiệu nông sản Việt Nam

Chương trình ký kết "Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp“ giữa Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền nông nghiệp ...

Hỗ trợ sản phẩm OCOP

Thời gian qua, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL được các địa phương chú trọng đánh giá, xếp hạng.
  • :
  • :