Nông sản Việt: Lo chuẩn ngoại, quên chuẩn nội?

Nông sản Việt liên tiếp chinh phục hàng loạt thị trường cao cấp với các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Thế nhưng, với thị trường nội địa 100 triệu dân, việc yêu cầu sản xuất và phân phối theo tiêu chuẩn “GAP” dường như còn lỏng lẻo.
  • :
  • :