Hỗ trợ điểm du lịch quảng bá sản phẩm OCOP

Ông Võ Văn Lập, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia OCOP, đơn vị đã và đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng, du ...
  • :
  • :