Nông dân tạo dựng thương hiệu nho Ninh Thuận

Thay vì sản xuất theo lối mòn với chỉ một giống nho truyền thống, nhiều nông dân tại thủ phủ nho Ninh Thuận đang đổi mới tư duy bằng cải tiến công nghệ sản xuất, đa dạng hóa giống nho và chủ động khâu tiếp cận khách hàn

Nâng tầm nông - thủy sản Việt

Nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở ĐBSCL kỳ vọng các ngành chức năng và chuyên gia sớm đưa ra những giải pháp thiết thực để không còn chuyện "giải cứu" và điệp khúc "được mùa mất giá" với nông sản, thủy sản
  • :
  • :