Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng trưởng khả quan

Trong 4 thị trường xuất khẩu (XK) lớn nhất của cá tra Việt Nam 9 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang các thị trường Trung Quốc, CPTPP và EU đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thị trường Mỹ tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 42,8%.

Sẽ cân bằng cán cân thương mại vào cuối năm

Cán cân thương mại hàng tháng đã chuyển dần sang nhập siêu từ thời điểm đầu Quý II. Tuy nhiên, mức nhập siêu đã giảm dần trong thời điểm giữa và cuối Quý III. Cán cân thương mại tháng 8 chỉ nhập siêu 100 triệu USD. Cán cân thương mại trong tháng 9 ...
  • :
  • :