Xuất khẩu của ASEAN đã vượt mức trước đại dịch

Xuất khẩu từ Đông Nam Á đã vượt qua mức trước đại dịch, nhờ sự phục hồi kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc làm gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm của khu vực này. Thái Lan, Việt Nam và ba nền kinh tế lớn khác trong ASEAN đã báo cáo xuất khẩu trong tháng ...

Xuất khẩu - cuộc chơi chính của FDI

Số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn toàn cầu là một điểm đáng mừng. Tuy nhiên, các xu thế chính, bao gồm mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu của khu ...
  • :
  • :