A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có được miễn thuế?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3377/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Tổng cục Hải quan cho biết, việc ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu bảo vệ môi trường áp dụng theo khoản 2 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; Doanh nghiệp sản xuất cung cấp công nghệ thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường gồm công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng; công nghệ tiết kiệm năng lượng; dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh; dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu tái tạo...

Tại khoản 1 Điều 131, khoản 2, Điều 134, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường và ưu đãi về thuế, phí và lệ phí.

Cũng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện theo điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu.

Tại khoản 3, Điều 25, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định trên, hiện nay, pháp luật không có quy định về việc miễn thuế xuất khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp tái chế xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai bán lại sản phẩm chì tái chế cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :