A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 502/KH-BHXH ngày 29/02/2024 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024 của ngành này.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP và Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Việc ban hành Kế hoạch số 502/KH-BHXH để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: TTXVN

BHXH Việt Nam nêu rõ, việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm; gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam; kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, rà soát văn bản và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại Kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ triển khai thực hiện nhóm nhiệm vụ: Kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về thi hành pháp luật (chú trọng đánh giá tình hình ban hành văn bản lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền và các cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam).

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Phối hợp tham gia, thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương, theo đó giao Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch; tổng hợp chung báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành BHXH Việt Nam gửi Bộ Tư pháp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :