A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TP HCM ban hành kế hoạch mới liên quan đường Vành đai 3

Các đơn vị thực hiện dự án đường Vành đai 3 TP HCM phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật, tính chủ động phối hợp. Không đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền quản lý lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác.

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM năm 2023.

Để đảm bảo tiến độ đề ra trong kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt; phối hợp với đơn vị liên quan triển khai bố trí vốn cho dự án.Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.

UBND TP HCM ban hành Kế hoạch mới liên quan đường Vành đai 3 - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 đoạn đi qua Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương; Ảnh: QUỐC ANH

UBNDTP Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh (nơi dự án đường Vành đai 3 đi qua) hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, thực hiện giám sát cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng; kịp thời tiếp thu, giải quyết các phản ánh của người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Ban Giao thông thực hiện chức năng của chủ đầu tư theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về tổ chức điều hành, quản lý dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình theo yêu cầu.

Đối với công tác phối hợp, giải quyết trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy dự án định kỳ hoặc đột xuất họp kiểm điểm tiến độ dự án.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các huyện liên quan nâng cao kỷ cương, kỷ luật, tính chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết; kiện toàn bộ máy, nhân sự thực hiện dự án. Có trách nhiệm và nêu rõ quan điểm xử lý theo chức năng, đúng thời hạn yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì; không đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền quản lý lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố hình thức xử lý phù hợp đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ quá 2 lần liên tiếp, làm cơ sở xem xét đánh giá, kiểm điểm theo đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND thành phố đánh giá, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó được giao phụ trách thay người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra việc chậm phối hợp, tham gia ý kiến góp ý đối với lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời đề xuất hình thức khen thưởng, động viên khích lệ tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, giải pháp đẩy nhanh tiên độ thực hiện dự án.

Tiến độ cụ thể của dự án Thành phần 1:

Công tác khảo sát vật liệu phải hoàn thành trước ngày 25-3.

Công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đối với các gói thầu khởi công trong tháng 6-2023 hoàn thành trước ngày 9-4. Các gói thầu còn lại hoàn thành chậm nhất ngày 31-8.

Công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán đối với các gói thầu khởi công trong tháng 6-2023 phải hoàn thành trước ngày 28-4. Các gói thầu còn lại phải hoàn thành chậm nhất ngày 25-10

Công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu khởi công tháng 6-2023 phải hoàn thành trước ngày 23-6. Các gói thầu còn lại hoàn thành chậm nhất ngày 24-12.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :