Nữ doanh nhân đam mê trồng nấm sạch

Công ty TNHH Nấm Đà Lạt là một trong số ít doanh nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng và là một trong số rất ít doanh nghiệp trồng nấm đạt chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam, bước đầu xây dựng thương hiệu ở thị trường nội địa
  • :
  • :