A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

IDV đặt mục tiêu 2023 đi lùi, dù 2022 không đạt kế hoạch  

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 08/01, thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 (niên độ tài chính 01/10/2021-30/09/2022) và kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo (01/10/2022-30/09/2023).

Không đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2022

Năm 2022, IDV ghi nhận tổng doanh thu (doanh thu thuần + lãi/lỗ trong liên doanh/liên kết + doanh thu tài chính + thu nhập khác) đạt 223 tỷ đồng và lãi sau thuế 140 tỷ đồng, tăng gần 2% về doanh thu nhưng giảm gần 10% về lợi nhuận.

So với kế hoạch đề ra cho năm 2022, tổng doanh thu và lãi sau thuế của IDV lần lượt thực hiện được 73% và 78%. Giải thích cho việc không hoàn thành kế hoạch, IDV cho biết năm 2022, Công ty chỉ cho thuê mới được 3.95 ha, trong khi kế hoạch là 22.24 ha (tính đến ngày 30/09/2022).

Về hoạt động tại các khu công nghiệp (KCN), tại KCN Khai Quang - Vĩnh Phúc, IDVđã được giao đất vị trí phần mở rộng thuộc lô CN14.1+142 (diện tích 31,512 m2). Công ty đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (tỷ lệ 1/2000, lần 7).

Đối với hoạt động xử lý nước thải, Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng xả thải 15,000m/ngày đêm, đồng thời phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Khai Quang từ 15,000 m3/ngày đêm lên 25,000 m3/ngày đêm”.

Tại KCN Châu Sơn - Hà Nam, IDV đã hoàn thành công tác GPMB đối với diện tích xin giao đất lần 02 (diện tích 41,414 m2). Bên cạnh đó, Công ty còn ký Hợp đồng thuê đất tại VTI-KCN Châu Sơn mở rộng (diện tích: 212,280 m2). Hoàn thiện việc miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số tiền 600 triệu đồng; miễn tiền thuê đất phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung số tiền 54 tỷ đồng.

Tại KCN Sông Lô II (khoảng 166 ha) ở tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Sông Lô đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng diện tích 60.3 ha (chiếm 36.4% tổng diện tích) với số tiền 133.2 tỷ đồng.

Mặt khác, IDV đã chi trả tiền tạm ứng GPMB cho hộ dân trên diện tích 119.52 ha (chiếm 72% tổng diện tích) với tổng số tiền 367.9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã chi trả tiền bồi thường di chuyển mộ được 452/743 ngôi với số tiền 4.4 tỷ đồng.

Về quy hoạch, UBND tỉnh đã phê duyệt OHCTXD tỷ lệ 1/500 KCN Sông Lô II. Bộ Xây dựng cũng đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án.

Tại CCN Hồng Đức (75 ha) tại tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Giang. IDV đang trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để Sở Xây dựng trình UBND tỉnh thẩm định.

Kết quả kinh doanh của IDV trong năm 2022

Thận trọng trong năm 2023

Năm 2023, IDV tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt từ 200-220 tỷ đồng và 110-130 tỷ đồng. Về doanh thu, mục tiêu đề ra chỉ nằm trong khoảng 90-99% kết quả năm 2022. Còn về lợi nhuận, mục tiêu chỉ chiếm khoảng 78-93% mức thực hiện năm trước.

Theo đó, IDV cho biết Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi như cho thuê đất, hạ tầng và nhà xưởng tại các KCN.

Cụ thể, tại Dự án KCN Khai Quang, IDV sẽ cố gắng hoàn thành thẩm duyệt hồ sơ thiết kế BVTC PCCC; triển khai thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về PCCC; đầu tư nhà xưởng cho thuê; đầu tư xây dựng Module 2 tại NMXLNT, công suất 7,000 m3/ngày đêm; đồng thời hoàn thành GPMB và cấp sổ đỏ diện tích đất Lô CN14.1+14.2, Lô CN17.

Tại Dự án KCN Châu Sơn, IDV sẽ tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; đồng thời ký Hợp đồng thuê đất diện tích xin giao lần 2 (41,765 m2) - VTI KCN mở rộng.

Tại Dự án KCN Sông Lô II, IDV sẽ cố gắng hoàn thành công tác đền bù GPMB cho toàn dự án, đồng thời hoàn thiện thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán các hạng mục, xin giao đất, ký Hợp đồng thuê đất, đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư.

Còn ở Dự án CCN Hồng Đức, IDV sẽ tập trung triển khai các thủ tục pháp lý bao gồm: Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, đền bù GPMB.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của IDV

Nguồn: IDV

Ngoài kế hoạch kinh doanh, IDV còn dự định tăng vốn điều lệ từ hơn 252 tỷ đồng lên gần 312 tỷ đồng. Các hoạt động nhằm tăng vốn điều lệ của IDV bao gồm: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (tương ứng phát hành hơn 5 triệu cp); phát hành cổ phiếu ESOP nhận dịp kỷ niêm 20 năm thành lập Công ty (tương ứng phát hành thêm 908,205 cp).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :