A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng

Để thực hiện thống nhất quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 theo quy định, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3438/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Tổng cục để yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị định số 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 8/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Nội dung của Nghị định số 51/2022/MĐ-CP đã điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng động cơ không pha chì thuộc phân nhóm 2710.12 từ mức thuế suất 20% xuống mức thuế suất 10%.

Cụ thể, áp dụng mức thuế suất là 20% đối với một số mặt hàng xăng RON 97 và cao hơn (2710.12.11); RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 (2710.12.12); RON khác (2710.12.13); Tetrapropylene (2710.12.40); Alpha olefins (2710.12.91)…

Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì với các mã hàng (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29).

Áp dụng mức thuế suất 7% với mặt hàng: Nhiên liệu diesel cho ô tô (2710.19.71); nhiên liệu diesel khác (2710.19.72); dầu nhiên liệu (2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C (2710.19.82) và nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên (2710.19.81)…

Để thực hiện thống nhất Nghị định số 51/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tổ chức nghiên cứu, quán triệt quy định cho các cán bộ, công chức. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 51/2022/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan giao Cục Thuế xuất nhập khẩu phối hợp với Văn phòng Tổng cục Hải quan thực hiện cập nhật trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung (Edoc); đồng thời phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải qua cập nhật mức thuế suất trên Hệ thống VNACCS/VCIS để triển khai thực hiện kể từ ngày 8/8/2022; phối hợp với Cục Quản lý rủi ro nghiên cứu thiết lập các tiêu chí cảnh báo rủi ro đối với việc áp dụng thuế suất đối với mặt hàng xăng theo quy định.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan giao Cục Thuế xuất nhập khẩu tổng hợp các vướng mắc phát sinh từ đó tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời đối với các trường hợp này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :