A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo đột phá trong xây dựng Đảng

Thành ủy Hà Nội đang tập trung giải quyết các bất cập, tạo đột phá trong công tác xây dựng Đản

Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thực hiện đề tài khoa học "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới". Ngày 19-7, đề tài đã được nghiệm thu cấp thành phố.

Yêu cầu cấp thiết

Theo ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, việc xây dựng đề tài khoa học nêu trên xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Ông Bảo nhấn mạnh xây dựng Đảng là nói đến đội ngũ đảng viên, muốn xây dựng Đảng trước hết phải quan tâm đến yếu tố con người.

Tạo đột phá trong xây dựng Đảng - Ảnh 1.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII .Ảnh: NHẬT BẮC

Là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất cả nước, ông Bảo cho biết Đảng bộ TP Hà Nội đặt mục tiêu hằng năm kết nạp 9.000 - 10.000 đảng viên và tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%. Đảng bộ xác định rất rõ tính chất cấp bách, cấp thiết của vấn đề này.

Từ kết quả nghiên cứu, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy 3 văn bản dự thảo, gồm: Nghị quyết về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội", đề án "Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ TP Hà Nội" và hướng dẫn về "Một số nội dung nhằm nâng cao công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới".

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TƯ ngày 21-1-2019 về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" đến nay, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc đã đưa ra khỏi Đảng 2.075 đảng viên, trong đó khai trừ 258 đảng viên, xóa tên 1.221 đảng viên. Nội dung các đảng viên vi phạm bị đưa ra khỏi Đảng phần lớn là về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; về chính sách pháp luật của nhà nước; về chế độ trách nhiệm, đạo đức, lối sống.

Qua nghiên cứu tổng kết, Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá hiệu quả công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa cao, có nơi còn làm hình thức. Một số nơi chưa xây dựng kế hoạch hằng năm dẫn đến tình trạng số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm về tư cách, đạo đức, lối sống tăng. Một số cấp ủy không nắm chắc số lượng đảng viên chưa chuyển sinh hoạt Đảng. Vì vậy, với đề tài khoa học nêu trên, Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu sẽ tập trung giải quyết các bất cập đó, tạo đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Rà soát đảng viên

Ông Vũ Đức Bảo cho biết Ban Chủ nhiệm đề tài đã tập trung xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đảng viên; vừa phải đồng bộ, toàn diện vừa phải có trọng tâm, mới mẻ nhằm tạo bước đột phá.

"Đơn cử như trong dự thảo Nghị quyết về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội", chúng tôi đề xuất 6 nhiệm vụ và 9 giải pháp, trong đó xác định phải tập trung quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên từ cấp chi bộ" - ông Bảo thông tin.

Đối với công tác quản lý đảng viên, ông Bảo nhấn mạnh phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực chất hơn. Cụ thể, đề tài khoa học nêu rõ 13 phương thức tiến hành rà soát đảng viên; các tiêu chí, quy trình sàng lọc cụ thể nhằm phát hiện, đưa ngay những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Bảo cho rằng bên cạnh giải pháp tốt, yếu tố không kém phần quan trọng chính là khâu thực hiện, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Việc kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Nghị quyết nêu rõ cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, trong đó coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. 

"PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), nhấn mạnh việc thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Theo đó, việc này cần làm tốt từ tổ chức Đảng cơ sở.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :