A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VietinBank dự kiến chào bán 8,000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngày 03/07/2024, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Theo phương án phát hành, VietinBank dự kiến chào bán 80 triệu cp trái phiếu trong 2 đợt với giá chào bán bằng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.

Mỗi đợt sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã lô trái phiếu CTG2432T2) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (mã lô trái phiếu CTG2434T2). Tổng giá trị chào bán qua 2 đợt tương ứng 8,000 tỷ đồng trái phiếu.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý 3-4/2024 và đợt 2 dự kiến trong quý 4/2024-quý 1/2025.

VietinBank thực hiện phân phối và chào bán trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua các chi nhánh và phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc.

Lãi suất của các trái phiếu là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh theo định kỳ), tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm. Kỳ trả lãi trái phiếu được trả định kỳ 6 tháng một lần vào ngày thanh toán lãi trái phiếu. Kỳ hạn trả gốc được hoàn trả một lần bằng 100% mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 8 năm bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 1.05%/năm và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 nằm bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 1.15%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân là Đồng Việt Nam, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

VietinBank cho biết toàn bộ số tiền 8,000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2024 được Ngân hàng sử dụng với mục đích tăng quy vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối khí đốt (4,000 tỷ đồng), công nghiệp chế biến chế tạo (2,000 tỷ đồng) và các ngành khác (2,000 tỷ đồng). Tiến độ sử dụng vốn dự kiến vào quý 3/2024-quý 2/2025.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :