A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VIB: Tăng thu từ nợ đã xử lý rủi ro, lãi trước thuế 2022 tăng 32%

Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) báo lãi trước thuế năm 2022 hơn 10,581 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước, nhờ đa dạng nguồn thu và giảm chi phí dự phòng.

Năm 2022, nguồn thu chính của VIB tăng 27% so với năm trước, thu được gần 14,963 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng so năm trước. Lãi từ dịch vụ đạt hơn 3,188 tỷ đồng, tăng 16%, nhờ tăng thu dịch vụ thanh toán (+69%) và giảm chi phí dịch vụ hoa hồng bảo hiểm (-90%).

Đáng chú ý, hoạt động khác thu về khoản lãi gần 355 tỷ đồng, tăng đến 61% so với năm trước, nhờ thu từ nợ đã xử lý rủi ro gần 377 tỷ đồng (+75%).

Chi phí hoạt động tăng 18% lên mức hơn 6,197 tỷ đồng, trong đó chi phí cho nhân viên tăng 14% (4,082 tỷ đồng), chi tài sản tăng 28% (1,210 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 23%, đạt gần 11,861 tỷ đồng. Trong năm, VIB dành ra gần 1,280 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro, giảm 22%. Kết quả, VIB thu được hơn 10,581 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 32%. Như vậy, VIB đã hoàn thành kế hoạch 10,580 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022 đặt ra.

Kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2022 của VIB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của VIB tăng 11% so với đầu năm, lên mức 343,069 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 60% (còn 10,063 tỷ đồng), tiền gửi và cho vay TCTD khác tăng 85% (51,899 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (231,944 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng cũng tăng 15% so với đầu năm, đạt 200,123 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác tăng 21%, lên mức 45,957 tỷ đồng…

Một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2022 của VIB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến cuối năm 2022 tăng 22% so với đầu năm, chiếm 5,687 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 2.32% đầu năm lên 2.45%.

Chất lượng nợ vay tính đến 31/12/2022 của VIB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :