A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thu ngân sách vẫn đảm bảo tiến độ dự toán dù đối mặt với nhiều khó khăn

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 5 ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán và bằng 62,1% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm 2023. Lũy kế 5 tháng thu NSNN ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, bằng 94% so cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách tháng 5 bằng 62,1% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm 2023.

Thu ngân sách tháng 5 bằng 62,1% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện trong tháng 5 ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa uớc đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, đạt 6,1% dự toán, bằng 57,9% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm (139,5 nghìn tỷ đồng/tháng); Thu từ dầu thô uớc đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 92 USD/thùng, tăng 22 USD/thùng so với giá dự toán; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu uớc đạt 20,1 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng năm 2023, thu NSNN ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 638,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán; Thu từ dầu thô ước đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 105,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán.

Bộ Tài chính cho hay, mặc dù số thu nội địa 5 tháng đầu năm 2023 đạt khá so với dự toán, nhưng đang trong xu hướng giảm (thu tháng 1 đạt 14,7%; tháng 2 đạt 7,7%; tháng 3 đạt 8,9%; tháng 4 đạt 9,9%; ước thực hiện tháng 5 đạt 6,4% dự toán). Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa 5 tháng bằng khoảng 97,1 % so với cùng kỳ năm 2022.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 17/63 địa phương thực hiện thu nội địa 5 tháng đạt trên 48% dự toán; 13/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 50 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết thêm, trong tháng 5/2023, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 5 khoảng 63,16 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 25,16 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 38 nghìn tỷ đồng).

Về chi NSNN, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2023 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 152 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 5 tháng năm 2023 đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 157,1 nghìn tỷ đồng bằng 21,6% dự toán Quốc hội quyết định, tăng 35,5% (tăng khoảng 41,2 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2022; Chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 43 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, giảm 2,3% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2022.

Bộ Tài chính cho biết, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương gần 600 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 707 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 48,3 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến ngày 15/5/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 là 125.639,7 tỷ đồng; bằng 17,8% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng) cao hơn về giá trị, thấp hơn về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022 (thanh toán đến ngày 15/5/2022 là 105.514,3 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao); bằng 16,7% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2023 (754.568,7 tỷ đồng).

Về cân đối ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/5/2023, đã thực hiện phát hành gần 162,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,18 năm, lãi suất bình quân 3,8 %/năm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :