Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Các nhà máy thủy điện của EVNGENCO1 đạt hiệu suất hoạt động cao
Nhờ lưu lượng nước về các hồ chứa như Đại Ninh, Đa Nhim... khá tốt và công tác sửa chữa bảo dưỡng hoàn thành đúng, thậm chí vượt tiến độ, các đơn vị ...
EVNGENCO 1: Cung cấp điện ổn định
Sản xuất điện ổn định là điểm sáng trong công tác sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) trong 6 tháng đầu năm 2019.