A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự doanh cắt lỗ mạnh, SHS báo lãi quý 4 giảm 75%

Mặc dù có lãi trong quý 4/2022 và cả năm 2022 nhưng kết quả kinh doanh của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo BCTC quý 4/2022, phần lớn các doanh thu của Công ty đều giảm mạnh so với cùng kỳ do thị trường chứng khoán kém thuận lợi.

Trong đó, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất (64% doanh thu hoạt động) là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 392 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Khoản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chiếm 21%) ghi nhận doanh thu 127 tỷ đồng, giảm 44%.

Doanh thu môi giới của SHS cũng giảm 73% xuống còn 50.5 tỷ đồng.

Phần lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 287 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ 8.3 tỷ đồng. Đây là khoản chi phí có tỷ trọng lớn nhất và là tác nhân chính kéo chi phí hoạt động của Công ty tăng mạnh.

Trong đó, lỗ bán các tài sản tài chính ở mức gần 445 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ lỗ gần 38 tỷ đồng, cho thấy tự doanh của Công ty mạnh tay cắt lỗ trong quý 4. 

Nguồn: BCTC Công ty

Trong khi chi phí hoạt động tăng 44% so với cùng kỳ lên gần 376 tỷ đồng thì doanh thu hoạt động giảm còn 610.5 tỷ đồng (giảm 47% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp của Công ty giảm 73% còn gần 235 tỷ đồng.

Từ đó, lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 chỉ hơn 142 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

Cả năm 2022, doanh thu hoạt động Công ty ở mức hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước. Chi phí hoạt động hơn 1 ngàn tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021.

Hết năm 2022, lãi ròng Công ty chỉ hơn 162 tỷ đồng, giảm 88% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 4/2022 và cả năm 2022 của Chứng khoán SHS
Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng Tài sản Công ty ở mức gần 10.9 ngàn tỷ đồng, không thay đổi lớn so với đầu năm. Trong đó, giá trị các tài sản FVTPL hơn 4.3 ngàn tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Các tài sản này bao gồm cổ phiếu và trái phiếu (niêm yết và chưa niêm yết). Các khoản cho vay margin của Công ty cũng giảm mạnh 60% xuống còn hơn 2.3 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Công ty

Cùng thời điểm, Công ty tăng vốn chủ sở hữu lên hơn 9.43 ngàn tỷ đồng, tức tăng gần 56% so với đầu năm. Ngược lại, nợ phải trả giảm xuống còn hơn 1.46 ngàn tỷ đồng từ mức hơn 4.8 ngàn tỷ đồng đầu năm, tương đương giảm 70%, phần giảm lớn nhất là nợ vay ngắn hạn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :