A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành viên HĐQT mua thành công 2.11 triệu cp SP2 

Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) đã mua thành công hơn 2.11 triệu cp SP2, tương đương 10.24% vốn, trong ngày 07/11/2022.

Ông Nhật mua số cổ phiếu trên theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/04/2022.

Trước đó, Công ty chào bán riêng lẻ 5.5 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược với giá bán bình quân 10,000 đồng/cp. Số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo kết quả tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là 55 tỷ đồng.

Theo kết quả chào bán riêng lẻ được công bố, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam đã mua gần 3.39 triệu cp (16.43%) và ông Mai Đình Nhật mua hơn 2.11 triệu cp (10.24%).

Như vậy, sau đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 152.46 tỷ đồng lên 207.46 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng của SP2. Đvt: Tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, quý 3, SP2 thu về hơn 58 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 17% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được phía Công ty đưa ra là do lượng mưa cùng kỳ năm 2022 giảm so với năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đem về hơn 158 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 21% và 78% so với cùng kỳ.

Quy mô tổng tài sản tại ngày 30/09/2022 thu hẹp 4% so với đầu năm, chỉ còn gần 713 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 50%, chỉ còn hơn 21 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 76%, lên 60 tỷ đồng. Hàng tồn kho xấp xỉ đầu năm ở mức 46 triệu đồng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :