A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sau 10 năm, VAMC đã mua hơn 378 ngàn tỷ đồng nợ xấu

Sau 10 năm hoạt động, VAMC xử lý được hơn 334 ngàn tỷ đồng dư nợ gốc, đạt 79% tổng số dư nợ gốc đã mua.

Theo chia sẻ của ông Đoàn Văn Thắng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC), qua gần 10 năm hoạt động, kết quả mua nợ lũy kế đến 31/12/2022 là hơn 27 ngàn khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của hơn 17 ngàn khách hàng với giá mua nợ hơn 378 ngàn tỷ đồng và tổng dư nợ gốc nội bảng hơn 412 ngàn tỷ đồng. 

Ông Thắng cho biết, VAMC mua 393 khoản nợ xấu theo giá trị thị trường của 201 khách hàng, với giá mua nợ hơn 12.8 ngàn tỷ đồng và dư nợ gốc nội bảng hơn 12.1 ngàn tỷ đồng. Kết quả mua nợ của VAMC góp phần quan trọng trong việc đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng về dưới 3%. VAMC đã xử lý được hơn 334 ngàn tỷ đồng dư nợ gốc, đạt 79% tổng số dư nợ gốc đã mua.

Nhờ Nghị quyết 42/2017/QH14 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá khoản nợ/tài sản bảo đảm do VAMC trực tiếp thực hiện ghi nhận luỹ kế từ năm 2018 (năm đầu tiên VAMC thực hiện đấu giá) đến nay, VAMC đã đấu giá thành công 22 tài sản với tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 2.5 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch nợ VAMC đưa hoạt động vào tháng 10/2021 đến nay có 154 khách hàng đăng ký thành viên; ký được 18 hợp đồng nguyên tắc môi giới bán khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) và 10 hợp đồng tư vấn khoản nợ.

VAMC thực hiện đăng tải thông tin, niêm yết khoản nợ, TSBĐ trên website của Sàn giao dịch nợ với tổng giá trị dư nợ và TSBĐ hơn 37 ngàn tỷ đồng và giá trị khoản nợ, TSBĐ tư vấn là 339 tỷ đồng. Qua đó, VAMC giúp TCTD xử lý thành công 297 khoản nợ, TSBĐ với giá trị 644 tỷ đồng thông qua đăng tin, niêm yết trên website của Sàn giao dịch nợ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :