A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DVN lỗ ròng 11 tỷ đồng trong quý 2 vì trích lập dự phòng đầu tư

Trong BCTC hợp nhất quý 2/2022, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) báo lỗ ròng gần 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 77 tỷ đồng.

Cụ thể, quý 2, DVN ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,418 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp của Công ty đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng 13%. Biên lãi gộp tăng nhẹ từ 9.5% lên 9.7%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của DVN. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 56%, xuống gần 56 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, doanh thu tài chính giảm do các đơn vị chi trả cổ tức muộn hơn và một số đơn vị giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt so với năm 2021.

Đáng chú ý, DVN ghi nhận chi phí tài chính tăng đột biến, gấp 161 lần cùng kỳ, lên gần 71 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 34%. Trong đó, DVN trích lập dự phòng đầu tư tài chính quý 2 gấp 10 lần cùng kỳ, lên hơn 42 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, khoản trích lập tăng mạnh này đã khiến DVN chuyển từ lãi sang lỗ.

Cụ thể, Công ty trích lập dự phòng với CTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar (26.6 tỷ đồng), CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (10 tỷ đồng), CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (4.1 tỷ đồng), CTCP Dược Medipharco (1.5 tỷ đồng).

Kết thúc nửa đầu năm, DVN lỗ ròng gần 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 77 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận gần 2,478 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so cùng kỳ; lợi nhuận ròng giảm 76%, còn hơn 28 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu cân đối kế toán của DVN tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Năm 2022, DVN đề ra mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 159 tỷ đồng, giảm 32% so với kết quả 2021. So với kế hoạch đề ra, Công ty mới thực hiện được 31% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tổng tài sản vào thời điểm 30/06/2022 gần như đi ngang so với đầu năm, ở mức 5,834 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi cùng hàng tồn kho lần lượt giảm 50.6% và 8%. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11%, lên 1,996 tỷ đồng.

Về nợ vay, nợ phải trả của Công ty tăng 3%, lên 2,963 tỷ đồng. Chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với gần 2,900 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 143 tỷ đồng, xuống gần 1,040 tỷ đồng (giảm 12% so với đầu năm).

Thế Mạnh


Nguồn:https://vietstock.vn/2022/08/dvn-lo-rong-11-ty-dong-trong-quy-2-vi-trich-lap-du-phong-dau-tu-737-987674.htm Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :