A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh thu nhảy vọt, chủ nhãn trà bí đao Wonderfarm thoát lỗ quý 4

Doanh thu nước giải khát tăng bằng lần giúp CTCP Thực phẩm Quốc tế (Interfood, UPCoM: IFS) thoát lỗ quý 4 và ghi nhận lợi nhuận ròng cả năm 2022 tăng 24% so với năm trước.

Kết thúc quý 4, doanh thu nước giải khát của chủ thương hiệu trà bí đao Wonderfarm đạt hơn 451 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ thực phẩm đóng hộp cũng tăng 36%, đạt gần 79 tỷ đồng.

Từ đó, doanh thu thuần tăng 68% so cùng kỳ, đạt hơn 496 tỷ đồng; dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 74%, đạt hơn 169 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 32.8% lên 34.1%.

Mặt khác, doanh thu tài chính cũng tăng bằng lần so với cùng kỳ, gấp 3.2 lần, đạt hơn 9 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng hơn 8 tỷ đồng, gấp 2.9 lần cùng kỳ.

Nhờ doanh thu nhảy vọt, IFS chuyển từ lỗ gần 3 tỷ đồng quý 4/2021 sang thu về lãi ròng hơn 55 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Lũy kế cả năm 2022, với doanh thu thuần tăng 39%, đạt gần 1,712 tỷ đồng, cộng thêm lãi tiền gửi ngân hàng gấp 3.02 lần, IFS có lợi nhuận ròng tăng 24% so với năm trước, đạt gần 156 tỷ đồng. 

Năm 2022, IFS kỳ vọng doanh thu đạt 1,768 tỷ đồng và lãi trước thuế theo kế hoạch đạt 173 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 10% so với thực hiện năm 2021.

So với kế hoạch trên, IFS đã vượt 12% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của IFS đạt gần 1,445 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, IFS có lượng tiền chiếm 70% tổng tài sản, tăng 9%. Đồng thời, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 36% và 48% so với đầu năm, đạt hơn 47 tỷ đồng và gần 265 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn, ở mức 17%, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn hơn 153 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Công ty không có dư nợ vay.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :