A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TP. Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tổng diện tích hơn 166km2

Ngày 04/06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định công nhận TP. Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại I với tổng diện tích hơn 166km2 gồm 27 phường và 9 xã.

Theo quyết định, phạm vi TP. Vinh mở rộng gồm toàn bộ địa giới hành chính của TP. Vinh hiện hữu, thị xã Cửa Lò hiện hữu và 4 xã hiện hữu thuộc huyện Nghi Lộc gồm các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong có tổng diện tích 166.25km2.

Khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 16 phường hiện hữu, 7 phường hiện hữu của thị xã Cửa Lò và 4 xã hiện hữu của TP. Vinh gồm các xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức có tổng diện tích 89.56km2.

Khu vực ngoại thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 xã hiện hữu gồm các xã Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim và 4 xã hiện hữu thuộc huyện Nghi Lộc gồm các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, có tổng diện tích 76.69 km2.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 04/06.

Một góc TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Trước đó, thông qua đánh giá hiện trạng TP. Vinh mở rộng và đối chiếu với 63 tiêu chuẩn của đô thị loại I, tỉnh Nghệ An đánh giá TP. Vinh đạt tiêu chí đô thị loại I với số điểm 81.84/100 điểm, trong đó 31 tiêu chuẩn đã đạt điểm tối đa theo quy định, 22 tiêu chuẩn đạt, 10 tiêu chuẩn chưa đạt.

Sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

Nghệ An hiện có 21 đơn vị hành cấp huyện (17 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh và 3 thị xã). Trong đó, có 5 đơn vị đạt 100% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên quy mô dân số, 12 đơn vị có một tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn từ 70% theo quy định, tiêu chuẩn còn lại đạt từ 100%.

Theo phương án sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, Nghệ An thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện được, gồm thị xã Cửa Lò, TP. Vinh và huyện Nghi Lộc.

Trong đó, thị xã Cửa Lò (thuộc diện sắp xếp) sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 29.12km2 và 62,961 người dân, cùng 4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) có diện tích tự nhiên 32.14km2, quy mô dân số 42,642 người vào TP. Vinh.

Kết quả sau khi sắp xếp TP. Vinh sẽ có diện tích tự nhiên 166.25km2, quy mô dân số 509,713 người, có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 27 phường và 9 xã.

Huyện Nghi Lộc còn lại sau điều chỉnh có diện tích tự nhiên 313.88km2, quy mô dân số 202,815 người, có 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 40 - 45 đô thị, gồm một đô thị loại I (TP. Vinh mở rộng), hai đô thị loại III (TP. Hoàng Mai và TP. Thái Hòa), hai đô thị loại IV/III (thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương), 15 thị trấn huyện lỵ và 20 - 25 thị trấn tiểu vùng thuộc huyện. Tỷ lệ đô thị đến năm 2030 đạt khoảng 40-45%.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :