Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện ...
Tính toán, xây dựng khung giá phát điện cho các dự án NLTT chuyển tiếp
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo (NLTT) sớm cung cấp đủ thông tin dự án để phục vụ tính toán khung ...