Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình bị bắt vì tham ô gần 6,5 tỉ đồng
Sau khi thu tiền học viên, nữ thủ quỹ chỉ nộp một phần vào tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình; số tiền còn lại gần 6,5 tỉ đồng ...
Vinare có lãi ròng quý 2 tăng 42% nhờ tiết giảm chi phí
Quý 2, mặc dù doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm so với cùng kỳ nhưng Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, HNX: VNR) vẫn có lợi ...