Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thương Tín bỏ nghề shipper, về quê sinh sống
Diễn viên Thương Tín cho biết đã bỏ nghề shipper, về quê Phan Rang sinh sống nhưng chưa có việc làm. "Nếu có lời mời đóng phim thì tôi mới vào lại TP ...