Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chống gian lận mã số vùng trồng: Cần sự bắt tay của 4 nhà
Việc kết hợp cấp mã số vùng trồng với thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử cho nông sản sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà vườn, cơ sở đóng gói, hạn chế ...