Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Toàn văn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi trong sổ tang: Ngài Abe Shinzo mất đi không chỉ là tổn thất to lớn đối với đất nước Nhật Bản, mà của cả cộng đồng quốc ...