Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Kiểm tra tiến độ thi công dự án cụm trang trại điện gió B&T (Quảng Bình)
27/08/2021
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mới đây đã kiểm tra tiến độ thi công dự án cụm trang trại điện gió B&T thuộc địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh ...