Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
EVFTA nối dài tầm với, vươn tới chiều sâu thương mại Việt Nam
Hiệp định EVFTA đánh dấu một giai đoạn phát triển thương mại mới, là tín hiệu khả quan về triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam- EU sau đại dịch.