Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Triển lãm Thế giới số 2020 sẽ khởi đầu chặng đường phát triển mới của ICT toàn cầu
Lần đầu mang tên gọi mới theo sáng kiến của Việt Nam, Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 (IDW 2020) còn phản ánh xu thế chuyển dịch lên không ...
ITU Digital World 2020: Những thông điệp sâu sắc về một thế giới mới
Sau 3 ngày tổ chức, Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World 2020) đã chính thức khép lại. Dù được tổ chức với thời gian rất ngắn, sự ...