Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 cho người lớn, mũi 3 cho trẻ em
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 cho người lớn và mũi 3 cho trẻ em, cũng như nghiên cứu tiêm cho trẻ ...
Công bố khảo sát về tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Qua khảo sát hơn 415.000 phụ huynh có con từ 5 đến dưới 12 tuổi cho thấy có 60,6% phụ huynh đồng ý tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ, chỉ có 1,9% phụ ...
Chính phủ ra Nghị quyết về vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
Tại Nghị quyết về vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Chính phủ nêu rõ trong trường hợp cần mua vắc-xin thương mại, Bộ Y tế chủ động ...