Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quỹ iShares ETF “xả hàng”, nhắm vào HPG, VHM, SHB
23/02/2023
Sau một thời gian khá dài chi tiền mua mạnh, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF - quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và ...
Quỹ ETF của iShares mua mạnh HPG, VRE, NVL sau kết quả review quý 4
23/11/2022
Shares MSCI Frontier & Select EM ETF – quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi – mua ròng mạnh cổ phiếu Việt Nam ...
Quỹ ETF của iShares lại mua mạnh cổ phiếu Việt, nhắm vào SHB, HPG, VIC
30/11/2022
Shares MSCI Frontier & Select EM ETF – quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi – mua ròng mạnh cổ phiếu Việt Nam ...
Quỹ ETF của iShares mua ròng mạnh cổ phiếu Việt, nhắm vào STB, SHB, VND
23/12/2022
Trong giai đoạn từ 09-19/12, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF – quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi – tiếp ...
Quỹ iShares ETF mua mạnh HPG, thêm mới PC1, FRT
30/05/2023
Trong giai đoạn từ 19-26/05, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF - quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi - mua ...
Quỹ iShares ETF tiếp tục mua mạnh HPG, loại NLG và STB
07/06/2023
Trong giai đoạn từ 26/05-02/06/2023, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF - quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi ...
Chuỗi mua ròng của iShares ETF tiếp tục nối dài
06/04/2023
Từ 24-31/03, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF (hay iShares ETF), quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi, vẫn ...
Quỹ ETF của iShares tiếp tục "bài ca mua ròng"
30/03/2023
Giai đoạn từ 17-24/03, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF (hay iShares ETF), quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới ...
Quỹ ETF của iShares gom mạnh SHB và HPG, bán sạch ITA, TCH
14/12/2022
Trong 2 tuần từ 25/11-09/12, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF – quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi – mua ...
Quỹ ETF gần 700 triệu đô bán mạnh SSI, HPG
14/06/2023
Trong giai đoạn từ 02-09/06/2023, iShares MSCI Frontier & Select EM ETF - quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi - ...