Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chuyện chưa từng có ở biên giới liên Triều
Các binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên đã băng qua Khu vực phi quân sự (DMZ) chia cắt giữa hai nước kể từ cuộc chiến 1950-1953.