A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6

Sáng 3-10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nộ

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị làm việc đến ngày 9-10.

Một số hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương. Ảnh: VGP

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 4.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 5.

Hội nghị Trung ương lần thứ sáu nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 7.

Tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng. Ảnh: VGP

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 9.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :