A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VIG muốn bán khoản nợ của Vàng Lộc Xuân với giá 110 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX: VIG) vừa thông qua Phương án xử lý khoản nợ của CTCP Vàng Lộc Xuân.

Theo đó, VIG sẽ bán khoản nợ gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác cho CTCP Đầu tư Tài chính Kim Lân với giá trị mua bán là 110 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2022.

Tại ngày 30/09/2022, VIG ghi nhận khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp gần 66 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là phải thu đối với các hợp đồng hợp tác kinh doanh cũ. Bảng cân đối kế toán của Công ty cũng ghi nhận khoản dự phòng suy giảm giá trị của khoản phải thu hơn 55.5 tỷ đồng, gấp 2.7 lần đầu năm.

VIG hiện đang có nhiều động thái tái cấu trúc Công ty. Gần đây, HĐQT đã thông qua việc đổi tên Công ty thành CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 34.1 triệu cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10,000 đồng/cp. Danh sách đăng ký mua gồm 1 tổ chức (CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long) và 10 cá nhân.

Số tiền thu về hơn 341 tỷ đồng, dự kiến được dùng cho nghiệp vụ bảo lãnh phát hành (50 tỷ đồng) và các mảng hoạt động đồng khác như tự doanh, cho vay ký quỹ (291.3 tỷ đồng).

9 tháng đầu năm 2022, VIG thu lãi sau thuế gần 2.2 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ ròng 3.3 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này giúp Công ty thu hẹp khoản lỗ lũy kế còn gần 164 tỷ đồng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :