A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SAF tăng lợi nhuận nhờ nguyên liệu dự trữ ổn định

Giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu là yếu tố giúp lợi nhuận của CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) trong quý 4/2022 và lũy kế năm 2022 lần lượt tăng 27% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quý 4 năm nay của SAF giảm nhẹ 1% so cùng kỳ, còn gần 192 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm 4% giúp lãi gộp tăng 10% so cùng kỳ, đạt gần 38 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó tăng từ 17.8% lên 19.8%.

Lý giải lợi nhuận ròng quý 4 tăng 27% so cùng kỳ, lên gần 12 tỷ đồng, SAF cho biết sản lượng xuất khẩu bán ra trong quý 4 tăng 351 tấn, tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Song song đó, Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí sau đại dịch COVID-19 và có lượng nguyên liệu dự trữ ổn định trong sản xuất, góp phần tiết giảm giá vốn.

Lũy kế năm 2022, SAF thu được gần 52 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 5% so với năm trước, chủ yếu nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu cộng thêm doanh thu tài chính tăng mạnh.

Trong đó, doanh thu tài chính bao gồm lãi tiền gửi, tiền cho vay hơn 5 tỷ đồng (tăng 35%) và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện gần 3 tỷ đồng (gấp 4.35 lần).

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch đạt 850 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với thực hiện năm 2021 nhưng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đi ngang, đạt 63 tỷ đồng. Sản lượng bán ra dự kiến đạt 16,500 tấn sản phẩm. Như vậy, SAF đã vượt 4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của SAF đạt gần 275 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 50% và 65%, đạt gần 47 tỷ đồng và 66 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 30% so với đầu năm.

Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 39%, còn gần 64 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Nợ phải trả tăng 6% so với đầu năm, lên gần 99 tỷ đồng, trong đó chủ yếu phát sinh tăng đến từ phải trả người bán ngắn hạn gần 18 tỷ đồng, gấp 2.1 lần đầu năm.

SAF tiền thân là Cửa hàng Lương thực - Thực phẩm Số 4 được thành lập năm 1995. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất mì, mì sợi, bún, nui; chế biến các mặt hàng lương thực, thực phẩm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :