A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PDN: Lãi sau thuế quý 2 tăng 42%

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) báo lợi nhuận sau thuế hơn 75 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2022, PDN báo doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng, tăng 17.6% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động khai thác tăng 17.44%, xuất phát từ việc TPHCM triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng biển trên địa bàn thành phố, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho PDN khai thác hàng hóa qua Cảng Đồng Nai và Cảng khu vực Cái Mép. Công ty cũng ghi nhận tăng trưởng sản lượng ngành hàng container (13.76%) và ngành hàng tổng hợp (4.7%). 

Giá vốn hàng bán tăng 9%, lên hơn 186 tỷ đồng. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 109 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ.

Báo cáo kết quả HĐKD quý 2/2022 của PDN

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 28%, đạt 6.5 tỷ đồng. Một số khoản chi phí của PDN được ghi nhận tăng, như chi phí tài chính (hơn 4 tỷ đồng, tăng 19% từ lãi vay) và chi phí bán hàng (3.47 tỷ đồng, tăng 6%, chủ yếu do tăng chi phí tiền lương). Doanh thu tăng mạnh hơn mức tăng chi phí giúp PDN báo lãi sau thuế 75.6 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PDN ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 529 tỷ đồng và 126 tỷ đồng, tăng 13% và 37% so cùng kỳ. Chiếu theo mục tiêu doanh thu (940 tỷ đồng) và lãi sau thuế (168 tỷ đồng) đặt ra trong ĐHĐCĐ 2022, PDN đã thực hiện được lần lượt 56% và 75% sau nửa năm.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 30/06/2022 đạt 1,255.1 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và và các khoản tương đương tiền tăng 23%, lên 215 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng hơn 50%, đạt 152 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận tăng trưởng ở mục phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 45%, đạt hơn 145 tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho ghi nhận 1.2 ngàn tỷ đồng, gấp 2.1 lần đầu kỳ. Tài sản dài hạn biến động không đáng kể.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng gần 30%, lên hơn 363 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận chi trả cổ tức và lợi nhuận phải trả tăng đột biến từ 483 triệu đồng, lên 46.6 tỷ đồng.

Hồng Đức

FILI


Tác giả: Hồng Đức
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :