A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chứng khoán KS hạ kế hoạch lợi nhuận 2022

ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán KS vừa hoàn tất việc lấy ý kiến thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, cổ đông đã thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu về tổng doanh thu, chi phí hoạt động, chi phí tài chính, chi phí quản lý và lợi nhuận.

Kế hoạch doanh thu năm 2022 sau điều chỉnh là 890 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với kế hoạch ban đầu. Các khoản chi phí cũng giảm sâu. Do đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh là 450 tỷ đồng, chỉ gần bằng 37% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên trước đó.

Các chỉ tiêu kế hoạch được điều chỉnh của Chứng khoán KS. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: KSS

Theo lãnh đạo Công ty, từ tháng 4/2022, tình hình thị trường có nhiều biến động lớn và chiến lược kinh doanh của Công ty thay đổi theo hướng gắn với phát triển hoạt động kinh doanh chứng khoán truyền thống dựa trên công nghệ. “Điều này đã tác động mạnh đến kế hoạch kinh doanh của Chứng khoán KS”, Công ty cho hay.

Trước đó, tờ trình kế hoạch đầu năm đã cho phép HĐQT Chứng khoán KS được chủ động điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận tối đa 10%. Tuy nhiên, mức giảm sâu nói trên khiến Công ty phải trình cổ đông để được phê duyệt.

Ngoài ra, Công ty cũng cho biết sẽ không tăng vốn năm 2022, đồng thời giảm mạnh quy mô nhân sự và các hoạt động mua sắm đầu tư so với kế hoạch kinh doanh ban đầu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán KS đạt 719 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 344 tỷ đồng, cao gấp hơn 3.5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lớn nguồn thu của Công ty lại đến từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán với 402 tỷ đồng doanh thu. Doanh thu môi giới và các khoản cho vay tăng mạnh từ mức nền thấp năm trước, lần lượt là 131 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09, tổng tài sản của Chứng khoán KS đạt 1,932 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm ở các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, đạt 1,024.5 tỷ đồng. Trong đó, gần 906 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :