A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

An Phát Holdings ghi nhận doanh thu tăng 17.1% so với năm 2021

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã chứng khoán APH - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022.

Trong năm 2022, doanh thu Tập đoàn An Phát Holdings đạt 17,331 tỷ đồng, tăng 17.1% so với năm 2021, chủ yếu do tăng ở các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa. Lợi nhuận gộp đạt 1,517 tỷ đồng, giảm 10.6% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa giảm mạnh trong quý 4/2022 khiến giảm lợi nhuận mảng thương mại và Công ty trích lập dự phòng cho hàng tồn kho để dự phòng biến động giá.

Doanh thu hợp nhất của APH tăng so với năm 2021

Mảng sản xuất bao bì và hạt nhựa phụ gia, bất động sản khu công nghiệp duy trì ổn định, mảng nhựa kĩ thuật và khuôn mẫu chính xác phục hồi và tăng trưởng. Lợi nhuận gộp mảng sản xuất sản phẩm nhựa năm 2022 ước đạt 1,309 tỷ đồng, tăng 11.5% so với năm 2021, lợi nhuận gộp mảng bất động sản KCN ước đạt 118 tỷ, tương đương năm 2021.

Trong đó, quý 4/2022, APH ghi nhận doanh thu đạt 4,005 tỷ đồng, giảm 12.2% so với năm 2021 do giá hạt nhựa giảm trong nửa cuối năm khiến doanh thu giảm. Mảng sản xuất sản phẩm nhựa, bất động sản khu công nghiệp và dịch vụ duy trì ổn định.

Về kết quả kinh doanh của các Công ty thành viên, trong năm 2022, Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH) ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Cụ thể, NHH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2,383 tỷ đồng, tăng 14.4% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 112 tỷ đồng, tăng 55.6% so với năm 2021. Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh do mảng nhựa kĩ thuật và khuôn mẫu chính xác phục hồi và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh.

Trong đó, quý 4/2022 doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NHH đạt 657 tỷ và 38 tỷ, tăng lần lượt 15.6% và 150% so với cùng kì 2021. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2022 duy trì tương đương năm 2021 ở mức 17.4%. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD đạt 146 tỷ đồng, tăng mạnh 52.6% so với năm 2021 do lợi nhuận gộp tăng 13.9% so với cùng kì và giảm chi phí bán hàng, chủ yếu do chi phí vận tải giảm

Về kết quả kinh doanh riêng, Công ty mẹ NHH năm 2022 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1,579 tỷ đồng và 93 tỷ đồng, tăng 31.5% và 76.7% so với năm 2021, chủ yếu do tăng trưởng mảng nhựa kỹ thuật.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán: AAA) ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 15,291 tỷ đồng, tăng 16.3% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 1,080 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2021, nguyên nhân do hoạt động mảng thương mại hạt nhựa giảm hiệu quả do giá hạt nhựa giảm sâu trong quý 4/2022 và Công ty trích lập dự phòng cho hàng tồn kho để dự phòng biến động giá. Các mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm sản xuất bao bì, hạt phụ gia, bất động sản KCN vẫn duy trì ổn định. Chi phí bán hàng năm 2022 giảm 10.3% so với năm 2021, chủ yếu do cước vận tải biển giảm.  Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay năm 2022 đạt 667 tỷ đồng, giảm 22.9% so với năm 2021. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 114 tỷ đồng. 

Trong đó doanh thu hợp nhất quý 4/2022 đạt 3,408 tỷ đồng, giảm 18.6% so với cùng kì 2021 do giá hạt nhựa giảm khiến giá bán giảm và Công ty ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 153 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lợi nhuận mảng thương mại và trích lập dự phòng hàng tồn kho.

Công ty mẹ AAA ghi nhận doanh thu thuần đạt 5,451 tỷ đồng năm 2022, tăng nhẹ 6.3% so với năm 2021, chủ yếu do giá bán tăng do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận gộp đạt 611 tỷ đồng, tăng nhẹ 9.1% so với năm 2021, trong đó biên gộp mảng sản xuất bao bì của công ty mẹ năm 2022 ước đạt 15.8%, cải thiện so với mức 14.1% năm 2021. Lợi nhuận trước thuế khấu hao và lãi vay năm 2022 đạt 356 tỷ đồng, giảm 31.1% so với năm 2021. Công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng năm 2022.

CTCP An Tiến Industries (Mã chứng khoán: HII) đạt doanh thu hợp nhất 10,666 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2022, đạt 234 tỷ đồng, giảm 55.1% so với năm 2021. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 141 tỷ đồng do giá hạt nhựa giảm mạnh trong quý 4/2022, khiến giảm hiệu quả mảng thương mại hạt nhựa và Công ty trích lập dự phòng cho hàng tồn kho để dự phòng biến động giá.

Công ty mẹ HII ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 746 tỷ đồng, tăng nhẹ 7.9% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27.4% năm 2021 lên 29.6% năm 2022. Tuy nhiên do quý 4/2022 HII phải trích lập dự phòng 75 tỷ đồng đầu tư vào công ty con nên kết quả kinh doanh riêng năm 2022 Công ty ghi nhận chi phí tài chính gần 93 tỷ đồng và lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 41 tỷ đồng. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :