Lộc Trời thay Tổng giám đốc

Lộc Trời thay Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) thông báo đã phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thuận giữ cương vị Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nhiệm kỳ, thời gian bổ nhiệm cụ thể Tổng Giám ...
  • :
  • :