Đà Nẵng: Tăng trưởng GRDP năm 2019 ước đạt 6,47%

Đà Nẵng: Tăng trưởng GRDP năm 2019 ước đạt 6,47%

Ngoài thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài (dự án FDI) tăng trưởng ấn tượng và doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt kế hoạch đặt ra, còn lại hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của TP. Đà Nẵng năm 2019 thấp hơn kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên ...
Quảng Ninh: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng

Quảng Ninh: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng

Xác định hạ tầng là một trong những yếu tố then chốt phát triển logistics, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư, cải thiện mạnh mẽ hệ thống hạ tầng từ giao thông cho tới kho, bãi, cảng. Hàng loạt dự án trọng điểm của Quảng Ninh đã được đẩy nhanh tiến ...
  • :
  • :