Algeria thay đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài

Algeria thay đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài

Nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tháng 6/2020, trong khuôn khổ Luật Tài chính bổ sung, Chính phủ Algeria đã loại bỏ quy định 51/49 áp dụng từ năm 2009, theo đó doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào nước này bắt buộc ...
  • :
  • :