Góc nhìn đầu tư 2021: Ngành ngân hàng (Kỳ 1)

Dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực lên hầu hết các nhóm ngành trên thị trường trong năm 2020, ngành ngân hàng cũng không là ngoại lệ. Đây không phải là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Siết chặt quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc quy định của Luật Xây dựng, phù hợp với từng nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hình thức đầu ...
  • :
  • :