Thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Nhằm triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020), dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định) vừa ...
Bộ Công Thương: Quyết liệt “chặn” thịt lợn nhập lậu

Bộ Công Thương: Quyết liệt “chặn” thịt lợn nhập lậu

Liên tục từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã lập các chốt chặn ở các điểm nóng nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng nhập lậu thịt lợn chưa qua kiểm dịch vào thị trường trong nước. Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thịt ...
  • :
  • :